Ανοιχτή αίτηση

Ανοίξτε την εφαρμογή

Αλλά πρώτα θέλουμε να σας γνωρίσουμε καλύτερα!
Συμπληρώστε τα στοιχεία του προφίλ σας, ώστε ένας από τους υπεύθυνους προσλήψεων να μπορέσει να σας πάρει συνέντευξη.

Προσωπικά δεδομένα
Στοιχεία επικοινωνίας

Βιογραφικό σημείωμα